Tuesday, September 30, 2014

6/49 Toto result - Champion Number 冠军号码

                             
6/49 TOTO results - Champion No as at 25/11/2014         
Numbers                       Total    
---------------------------------------------------------    
 2 19 34                       - 4    
 5 9 11 15 25 28 31 35 38 40 41 42 46 47       - 3    
 3 4 8 12 16 17 20 22 23 27 32 33 36 43 44 45 49  - 2    
 6 7 10 14 21 24 26 29 39 48             - 1    
                                 
             649toto.blogspot.com          

Monday, September 29, 2014

6/49 Toto result analysis - Consecutive Numbers 连字

                             
6/49 TOTO SINGAPORE - Consecutive No as at 25/11/2014      
                                 
Numbers             Date   Consecutive No     
--------------------------------------------------------     
2  8+ 10 11 15 40 46  17/11/2014 10 11         
11 12 15+ 25 28 34 47  09/10/2014 11 12         
7+ 31 32 38 39 40 47  03/11/2014 31 32 38 39 40     
5  22 25 28 32+ 33 34  23/10/2014 32 33 34        
2  16 19 29 33 34+ 42  10/11/2014 33 34+         
4  9  31 34 35+ 40 44  16/10/2014 34 35         
4  6  14 20 35+ 36 43  24/11/2014 35 36         
5  20 27 38 41+ 42 44  27/10/2014 41 42         
12 19 23+ 26 42 45 46  30/10/2014 45 46         
2  9+ 22 24 38 46 47  06/11/2014 46 47         
                                 
                 649toto.blogspot.com      

6/49 Toto 6/49 - 选八个号码的新玩意

中多多的机会,实在太渺茫。如果,我们不贪心,只要在八个号码里,中三个号码,
拿回本钱就心满意足的话,我有一个提议,就是选八个号码,分成四组六个号码,
在四组里,每一个号码只能够重复三次,以下的例子,我选一至八,分成四组六个号码
                   
     1 4 5 6 7 8           
     1 2 3 4 5 6           
     2 3 4 5 7 8           
     1 2 3 6 7 8 

你发现了吗?每一个号码只是重复三次,很神奇吧!
选八个号码,分成四组,只需要$4,这样的玩法,只限于小玩家。

请注意:因为只买四组而已,如果开四个号码以上,未必会中正。
比如说,开1347,你买的四组刚好没包括在里面,
不过,你还是会 中134,137 147, 347, 四组的三个号码,希望你能明白这个道理
最好还没买之前,先查证开过的号码,这样的玩法是否适合你。祝你好运。

如果你要我们帮你分成四组六个号码,收费是S$2。
请电邮你心仪的八个号码至cwalterc@gmail.com 

Sunday, September 28, 2014

Singapore TOTO - Right number the same appearance summary

                             
TOTO Singapore - Right number the same as at 25/11/2014     
                                 
RN  Numbers   Appearance                  
-----------------------------                  
1   01 11 21 31 41 - 10                   
2   02 12 22 32 42 - 16                   
3   03 13 23 33 43 -  8                   
4   04 14 24 34 44 -  9                   
5   05 15 25 35 45 - 14                   
6   06 16 26 36 46 -  8                   
7   07 17 27 37 47 -  8                   
8   08 18 28 38 48 -  9                   
9   09 19 29 39 49 - 10                   
10  10 20 30 40   -  6                   
                                 
    649toto.blogspot.com                   

Wednesday, September 3, 2014

6/49 Toto results analysis listing Singapore

                             
6/49 TOTO649 results Listing as at 25/11/2014          
                                 
Numbers             Date               
----------------------------------------             
2  3  5  16+ 19 25 36  20/11/2014             
2  8+ 10 11 15 40 46  17/11/2014             
2  9+ 22 24 38 46 47  06/11/2014             
2  16 19 29 33 34+ 42  10/11/2014             
3+ 9  15 17 23 27 49  13/11/2014             
4  6  14 20 35+ 36 43  24/11/2014             
4  9  31 34 35+ 40 44  16/10/2014             
5  20 27 38 41+ 42 44  27/10/2014             
5  22 25 28 32+ 33 34  23/10/2014             
7+ 31 32 38 39 40 47  03/11/2014             
8  11 17 21 35+ 41 49  20/10/2014             
11 12 15+ 25 28 34 47  09/10/2014             
12 19 23+ 26 42 45 46  30/10/2014             
19 28 31 41+ 43 45 48  13/10/2014             
                                 
          649toto.blogspot.com             

Tuesday, September 2, 2014

649 Toto System Roll new play $9

649 Toto System Roll new play $9

选五个号码,加上肯定中另一个 。看起来很吸引人。

不过,从十月七日2014开始,调高到44块钱。我看很多人都会打退堂鼓。

我有一个玩法,也一定中一个号码。这只需要九块钱。

49 个号码,把它分开八组,当然,六个号码一组,不能重复。

剩下的一个号码,加上五个喜欢的号码,组成第九组,也就是九块钱。

已经肯定中了一个号码,再中多两个号码,应该不会太难拿回本钱吧!

如果运气好的话,可能,大奖也有我的份呢!感觉在做梦。

4D Toto Singapore - Luck play a major part...

人人想中4D, 想中多多,想赢快钱的心,迫使他们越买越大。

像我就是一个好的例子。刚开始买4D时,从几块钱至几十块钱,当然没中过。

有一期,我和几个朋友们合买Toto System 12,而我太太如常买$2 quickpick。

我们认为Toto System 12的机会会多一些。谁知道,那一期却一个号码也没中,

相反的,我太太却中了3+1,这真是天大的讽刺!

从那个时候开始,我领悟了一个道理,就是:多买不一定会中,不是你财,不入你袋。

这之后我就少买了。

每个月我少买两百多块钱,感觉就好像中了入围奖.

每一次我看到很多人排队买4D,Toto 我心里想,这群人,什么时候才会醒悟呢?